ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ 2565

11/04/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์)

FACEBOOK
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

05/04/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นางพัชฎาภรณ์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานในการประชุม

FACEBOOK
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ.ร. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ)

29/03/2565

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการตามมติของ อ.ก.พ.ร. เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ) โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานในการประชุม

FACEBOOK

วีดิโอกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง