หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข
การประชุมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ประชุม30 สิงหาคม 2564
เวลา09.30 – 14.00 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ประชุมผ่านระบบสื่อออนไลน์ Webex)
ติดต่อผู้ประสานงาน025901037
เอกสารประกอบการประชุม-