หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม หน่วยงานละ 2 คน

รายละเอียดการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ทบทวนบทบาทภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ประชุม20 ธันวาคม 2564
เวลา13.00 - 17.00 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุม2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน025901017 (กฤติกา, ศตพร)
เอกสารประกอบการประชุม-