หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562”
การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562”
วันที่ประชุมวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 06 พฤศจิกายน 2561
เวลา08.30-16.30 น.
สถานที่ประชุมโรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ติดต่อผู้ประสานงาน025901963
เอกสารประกอบการประชุม1. หนังสือเชิญประชุม
2. เอกสารประกอบการประชุม