หน้าหลัก > รายละเอียดการประชุม
รายละเอียดการประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดการประชุม โครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 (คลินิกให้คำปรึกษา)
การประชุมโครงการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทำผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 (คลินิกให้คำปรึกษา)
วันที่ประชุม07 พฤศจิกายน 2561
เวลา08.30-16.30 น.
สถานที่ประชุมห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ติดต่อผู้ประสานงาน025901963 (คุณกฤติกา ทรีย์มาติพันธ์)
เอกสารประกอบการประชุม1. กำหนดการ
2. โครงการให้คำปรึกษา